Via deze pagina kunt u online uw verhuizing doorgeven. Het doorgeven van een verhuizing kunt u doen tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum.


Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen
  • De curator van de onder curatele gestelde
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind(eren) met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Echtgenoten en geregistreerd partners die hetzelfde nieuwe woonadres hebben
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager


Let op:
• Verhuist er nog iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, dan moeten zij zelf aangifte doen.
• Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u toestemming hebben van de hoofdbewoner.


Online doorgeven van een verhuizing

Voor het online doorgeven van een verhuizing hebben wij uw gegevens nodig. U moet daarom inloggen met DigiD.

Introductie

Met deze aangifte kunt u uw verhuizing binnen Nederland doorgeven bij de gemeente van uw nieuwe adres. Doet u aangifte voor een ander persoon dan heeft u in sommige gevallen een machtiging van/voor deze persoon nodig.

Starten