Via deze pagina kunt u online uw verhuizing doorgeven. Het doorgeven van een verhuizing kunt u doen tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum.

 

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen
  • De curator van de onder curatele gestelde
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind(eren) met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde nieuwe woonadres
  • Echtgenoten en geregistreerd partners die hetzelfde nieuwe woonadres hebben
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager

 

Let op:
• Verhuist er nog iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, dan moeten zij zelf aangifte doen.
• Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u toestemming hebben van de hoofdbewoner.
• U kunt hier alleen uw verhuizing doorgeven als u in de gemeente Blaricum komt wonen of binnen de gemeente Blaricum bent verhuisd. Mocht u in een andere gemeente gaan wonen, dan dient u bij die gemeente uw verhuizing door te geven.


Online doorgeven van een verhuizing

Voor het online doorgeven van een verhuizing hebben wij uw gegevens nodig. U moet daarom inloggen met DigiD.

 

 

Inleiding

Met dit formulier geeft u uw verhuizing binnen Nederland door bij de gemeente waar u naartoe verhuist. Geeft u voor iemand anders een verhuizing door? Dan hebt u een ondertekende toestemming nodig (machtiging).

Starten